Android aplikacija Sindikata ZZSZ Srbije

Android aplikacija Sindikata ZZSZ Srbije

Zvanična Android aplikacija najbrojnijeg Sindikata u Srbiji.

Ova aplikacija je namenjena unapredjenju informisanosti članova Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i svih drugih zainteresovanih o svim našim aktivnostima vezanim za zaštitu i ostvarenje prava zaposlenih.

 

Preuzmite aplikaciju